جواد محمد زاده
جواد محمد زاده - مشتری من کسی بودم که دفعه اول اعتماد نکردم و فقط برای تست ۵۰ هزار تومان خرید کردم.
اما بعد از اینکه محصول دستم رسید خیالم راحت شد و قطعا جزو مشتریان ثابت شما خوام بود