مشتری معمولی

پلن رایگان

  1. توانایی خرید تمامی محصولات با قیمت معمول
  2. پیگیری سفارشات
عضویت در کمتر از 1 دقیقه
همکار در فروش

پلن همکاری در فروش 12 ماهه

  1. توانای خرید تمامی محصولات با قیمت ویژه همکاری
  2. یک سال اشتراک بدون قیدو شرط
فقط 128 هزار تومان(ماهی 10800 تومان)